|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

تشکر مسافرین پرواز مشهد_نجف اتا از مدیران و کارکنان فرودگاه مشهد

پرواز شماره 6637 متعلق به شرکت هواپیمایی آتا قرار بود ساعت 8 صبح امروز، مشهد را به مقصد نجف ترک کند که با 2 و نیم ساعت تاخیر مواجه شد و قرار شد ساعت 10:30 این پرواز انجام شود.

اختصاص هواپیماى تیم ملى فوتبال به پروازهاى مسافرى، امرى عادى و بدون مشکل است.

خبرى در فضاى مجازى دست به دست مى شود که در آن استفاده از هواپیماى تیم ملى فوتبال را براى پروازهاى مسافرى نقد مى کند.