|

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از جدیدترین ساخته بویینگ؛ 777X

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلم‌بردار: احسان پیری تدوین: امیرحسین قنبری

 

ارسال نظر