|

در اینستاگرام کن‌نیوز انجام شد

قسمت پنجم برنامه تراتل با خلبان نسیم طاهریان

در این گفتگو درباره حضور بانوان و نقش آن‌ها در صنعت هوانوردی بحث شد.

ارسال نظر