|

در صفحه اینستاگرام کن‌نیوز انجام شد

قسمت چهارم برنامه تراتل با داود ربیعی

در این گفتگو درباره نقش مقوله برندسازی در پیشرفت صنعت هوانوردی ایران و جهان و تاثیرات آن بر مبحث مشتری مداری بحث شد.

ارسال نظر