|

در صفحه اینستاگرام کن‌نیوز انجام شد

گفتگوی کن‌نیوز با دکتر شهروز جهان‌بین یکی از اعضا تیم طراحی بویینگ

در این گفتگو علاوه بر آشنایی با ایشان به شرایط این روزهای صنعت هوانوردی ایران و جهان با توجه به بحران کرونا پرداخته شد.

ارسال نظر