|

در صفحه اینستاگرام کن‌نیوز انجام شد

قسمت سوم برنامه تراتل با دکتر شهروز جهان‌بین

در این گفتگو علاوه بر آشنایی با ایشان به شرایط این روزهای صنعت هوانوردی ایران و جهان با توجه به بحران کرونا پرداخته شد.

ارسال نظر