|

در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

حجم ویدیو: 24.90M | مدت زمان ویدیو: 00:02:27

🔹با وجود چنین دانشمندانی از شرایط تحریم به راحتی عبور خواهیم کرد. 🔹در آینده بیشتر شاهد چنین رویدادهایی خواهیم بود.

ارسال نظر