ورود به سایت
ثبت‌نام

آخرین روز کاری مهران هرمزدیاران در مرکز کنترل ترافیک هوایی

استاد دوست داشتنی، مهران هرمزدیاران در مرکز کنترل ترافیک هوایی آخرین روز کاری خود را سپری نمود.

ارسال نظر