|

قسمت 24 برنامه تراتل با حضور مهندس ابوالفضل مطیعی

در این گفتگو با مراقبت پرواز آشنا شدیم و معضلات این حوزه را بررسی کردیم و برای رفع این مشکلات راهکارهایی ارائه کردیم.

 

ارسال نظر