|

دبیر کل ایفاتکا:

دانکن اولد دبیرکل ایفاتکا در نامه ای از کنترلرهای هوایی ایران قدردانی کرد.
ایران استاندارد ایمنی را در شرایط دشوار حفظ کرده است

دبیر کل ایفاتکا در نامه ای به کنترلرهای هوایی ایران گفت: کنترلرهای ترافیک هوایی ایران تعهد و حرفه ای گری خودشان را به صورت مکرر در سالهای اخیر و در زمانهایی که جریان معمول و دایمی پروازها به علت رویدادهای منطقه ای تغییر پیدا کرد نشان داده اند که این امر قابل تحسین است.

دانکن اولد دبیرکل ایفاتکا در نامه ای از کنترلرهای هوایی ایران قدردانی کرد.
وی در این نامه که در پاسخ به اعتراض ایران به تصمیم دو ماه گذشته آمریکا برای ممنوعیت پرواز ایرلاین ها از آسمان ایران نگارش شده، آورده است: بابت نامه شما (ایران) در خصوص اطلاعیه هوانوردی صادر شده توسط اداره هوانوردی فدرال آمریکا برای پروازهای عبوری بر روی بخشی از فضای ایران از شما تشکر می کنم.
وی افزوده است: من کاملا در جریان اختلال به وجود آمده در منطقه به علت صدور اطلاعیه هوانوردی صادر شده هستم و برای هرگونه حمایت در صورت امکان، آمادگی خودمان را اعلام می کنیم. ما از نزدیک وضعیت را زیر نظر داریم.
وی افزوده است: همان طوریکه می دانید دستورالعملهای اجتناب از پرواز در فضاهای مورد مناقشه، پس از هدف قرار گرفتن پرواز شماره ۱۷ خطوط هوایی مالزی در سال ۲۰۱۴ بهبود پیدا کرد و کشورها، ایرلاینها و افکار عمومی در مورد پرواز در نزدیکی فضاهایی که احتمال وجود ریسک و خطر باشد با احتیاط زیاد برخورد می کنند.
دبیر کل ایفاتکا اورده است: کنترلرهای ترافیک هوایی ایران تعهد و حرفه ای گری خودشان را به صورت مکرر در سالهای اخیر و در زمانهایی که جریان معمول و دایمی پروازها به علت رویدادهای منطقه ای تغییر پیدا کرد نشان داده اند که این امر قابل تحسین است. شما و همکاران تان استاندارد ایمنی بالایی را در شرایط دشوار حفظ کرده اید.
وی اضافه می کند: ما در جریان اقدامات دفتر منطقه ای ایکائو در خاورمیانه در خصوص مدیریت تبعات موضوع یاد شده در منطقه هستیم و همکاری و حمایت کنترلرهای مرکز کنترل ترافیک هوایی تهران را ارج می نهیم.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر