|

پیام پرسنل شرکت خدمات هوایی سامان : کارکنان شریف این شرکت طیِ این سالِ .....

با سلام خدمت مدیران و مخاطبان کانالِ وزینِ کن نیوز؛

ما جمعی از پرسنل زحمت کش شرکت خدمات هوایی سامان به دلیل افزایش فشار های این شرکت اعتراض خود را به مسئولینِ ابراز میداریم.

 کارکنان شریف این شرکت طیِ این سالِ جاری نه تنها افزایش حقوق نداشته اند بلکه دریافتی شان نسبت به سال قبل کمتر نیز بوده است!

اما با همه ی این مشقت ها، پرسنل در امر خدمات رسانی ذره ای کم نگذاشته اند ولی مدتی است که مسئولین پا را فراتر نهاده و شیفت بندیِ کارکنان را به ۱۲/۲۴ تغییر داده اند که این امر مستقیما روی زندگی تمامی پرسنل تأثیر منفی گذاشته است.

لذا استدعا داریم با انعکاسِ این خبر در کانال بزرگتان ، صدای ِ این قشر خدمت رسان برای رسیدن به حقوقشان باشید

با تشکر

 

ارسال نظر