|

پادکست هوانوردی

  
بررسی سانحه پرواز شماره ۹۶۱ خطوط هوایی اتیوپی

متن :مهران اشرفی صدا :سید امیرحسین موسوی

ارسال نظر