|

پادکست هوانوردی

سانحه پرواز شماره ۸۲۱ ایروفلوت

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر