|

پادکست هوانوردی

لزوم بررسی دقیق علل وقوع یک سانحه هوایی

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر