|

پادکست هوانوردی

آشنایی با خانواده ایرباس A340

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر