|

پادکست هوانوردی آشنایی با ایرباس A320

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر