|

#پادکست_هوانوردی

اهمیت تست موتور در فرآیند تعمیر و نگهداری

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر