|

قسمت نهم

پادکست هوانوردی مقایسه کنکورد و توپولف 144

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر