|

قسمت هفتم

پادکست هوانوردی داستان سقوط پرواز شماره ۲۳۲ یونایتد ایرلاینز

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر