|

قسمت پنجم

پادکست هوانوردی موتور GE9X؛ شاهکار مهندسی جنرال الکتریک

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر