|

قسمت اول:

پادکست هوانوردی آشنایی با شرکت‌های هواپیمایی اقتصادی

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر