|
آشنایی با ایرباس A300

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی مقایسه کنکورد و توپولف 144

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی انقلاب 747 در حمل‌ونقل هوایی

متن: سید پوریاحسینی صدا: سیدامیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی داستان سقوط پرواز شماره ۲۳۲ یونایتد ایرلاینز

متن: مهران اشرفی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی موتور GE9X؛ شاهکار مهندسی جنرال الکتریک

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی آشنایی با An225

متن: میلاد باباخانی صدا: سیدامیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی ظهور ایرباس

صدا:بشری طحانی و سیدامیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی آشنایی با سیستم اکسیژن اضطراری

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی انقلاب MD80 در طراحی هواپیما

متن: بهراد صنعت خانی صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم

پادکست هوانوردی آشنایی با شرکت‌های هواپیمایی اقتصادی

متن و صدا: سید امیرحسین موسوی مقدم