|

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از هلیکوپتر VRT 500 شرکت Aeroter

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلم‌بردار: احسان پیری تدوین: امیرحسین قنبری

 

ارسال نظر