|

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از هواپیمای امبرائر E195E2

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلم‌بردار: احسان پیری تدوین: امیرحسین قنبری

 

ارسال نظر