|

حجم ویدیو: 4.79M | مدت زمان ویدیو: 00:00:14

مسافران ورودی فرودگاه مشهد در بدو ورود خود به ایران با چنین شرایطی مواجه شده اند که فقط یک نفر مسوول چک تست PCR مسافران است.

ارسال نظر