|

حجم ویدیو: 5.07M | مدت زمان ویدیو: 00:00:15

انصراف از فرود آسمان با خطر جدی سانحه روز گذشته فوکر ۱۰۰ هواپیمایی آسمان هنگام تلاش برای فرود در باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد به این صورت از فرود انصراف داد. با توجه به عملیات بهسازی باند چپ و نزدیک‌ بودن باند راست به پارکینگ و ترمینال‌ها چنانچه در این باند سانحه‌ای رخ دهد ممکن است به دیگر هواپیماها و مسافرانی که در صدد سوار یا پیاده شدن از هواپیما هستند آسیب وارد شود‌ که این خود بر اهمیت تسریع در اتمام عملیات بهسازی باند ۲۹ چپ می افزاید.

ارسال نظر