|

سانحه در مکزیک

 ایرباس A320 شرکت هواپیمایی ویوا در هنگام فرود در فرودگاه پورتو والارتا مکزیک دچار سانحه شد. این هواپیما که ساخت سال ۲۰۰۵ است با مشکل در ارابه فرود دماغه مواجه شد. اخبار منتشر شده حاکی از آن است که ارابه فرود دماغه هواپیما در هنگام فرود شکسته شده است. این اتفاق منجر شد تا زمان ایستادن بدنه روی سطح باند کشیده شود. مسافران تخلیه اضطراری شده و به کسی آسیبی وارد نشده است.

۲۰۲۱۰۳۱۹_۱۳۴۹۰۳

۲۰۲۱۰۳۱۹_۱۳۴۹۱۹

۲۰۲۱۰۳۱۹_۱۳۴۷۴۱

ارسال نظر