|

حجم ویدیو: 793.57K | مدت زمان ویدیو: 00:00:07

روزانه ویدیوهایی به کن‌نیوز واصل می‌گردد که نشان از انجام تعداد قابل توجهی از پروازهای داخلی با ظرفیت کامل و مسافرگیری بدون رعایت سقف ۶۰ درصدی است. سوال مهم مسافران این است که چرا در آستانه نوروز و پیک چهارم کرونا، نظارتی بر حسن اجرای مصوبات ستاد کرونا نیست.

ارسال نظر