|

حجم ویدیو: 338.22K | مدت زمان ویدیو: 00:00:06

در این تحقیق که به درخواست سازمان هوانوردی فدرال FAA انجام شده است در داخل هواپیما تعدادی ضربه سنج و دوربین قرار داده شده بود تا نحوه ضربه وارده به مسافران و سازه هواپیما بررسی شده و راهکاری برای کاهش صدمات ارائه شود.

ارسال نظر