|

حجم ویدیو: 363.01K | مدت زمان ویدیو: 00:00:04

قوانین ایمنی همواره پرسنل فنی را نسبت به نزدیک شدن به موتور در حال کار (چه ملخی و چه جت) هشدار می‌دهد.

ارسال نظر