|

حجم ویدیو: 8.15M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00

دستگاه‌های جدید شرکت خدمات هوایی سامان در خصوص ضدعفونی و گندزدایی تجهیزات و دستگاه‌های هندلینگ در فرودگاه‌ها

ارسال نظر