|

حضور بیمار مشکوک:

حجم ویدیو: 1.17M | مدت زمان ویدیو: 00:00:31

در ردیف اول این هواپیما بیمار مشکوک کرونایی نشسته و با چند ردیف فاصله بقیه مسافران حضور داشتند، به همین دلیل مسافران از در خروج انتهایی خارج شده و خلبانان برای جلوگیری احتمالی از ابتلا به کرونا از پنجره کاکپیت خارج شدند.

تست کرونا مسافران مذکور منفی بوده اما اقدامات عنوان شده محافظت در برابر ناقل بودن این افراد انجام شده است.

 

ارسال نظر