|

تعطیلی موقت فرودگاه‌های نروژ

فرودگاه‌های کشور نروژ از تاریخ ۱۶ مارس موقتا تعطیل خواهند شد. بر اساس اظهارات ارناسلبرگ نخست‌وزیر نروژ، هدف از تعطیلی فرودگاه‌ها را جلوگیری از انجام سفر به این کشور عنوان کرده است.

 تعطیلی فرودگاه‌های کوچک این کشور در جهت کاهش ترافیک هوایی بوده است.

دانمارک نیز، به استثنا فرودگاه کپنهاگ، از تاریخ ۱۴ مارس تمامی پروازهای بین‌المللی خود را بسته است.

ارسال نظر