|

حجم ویدیو: 2.90M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00

لطفا به مهارت خلبان در نحوه استفاده از فرامین کنترل خصوصا rudder (بخش متحرک سکان عمودی) توجه کنید.

ارسال نظر