|

حجم ویدیو: 1.46M | مدت زمان ویدیو: 00:00:15

میزان آسیب موتور بوئینگ٧٦٧ ایرکانادا و تایر هواپیما، نشان میدهد که خلبانها بخوبى، وضعیت و شرایط اضطرارى را مدیریت کردند و کار بزرگى انجام داده اند و هواپیما و مسافران را بسلامتى فرود آوردند.

بویینگ٧٦٧ ایرکانادا، دوشنبه ٣ فوریه و پس از برخاستن از فرودگاه باراخاس مادرید، دچار وضعیت اضطرارى شد و پس از ٤ ساعت گردش در هلدینگ فرودگاه مادرید، به زیبایى در مادرید به زمین نشست. 

 

ارسال نظر