|

حجم ویدیو: 1.07M | مدت زمان ویدیو: 00:00:12

دقایقى پس از تیک آف از فرودگاه اتوپنى، کابین مسافران پر از دود شد و مسافران بشدت ترسیده بوده اند. خلبان با اعلام وضعیت اضطرارى به فرودگاه مبدا بازگشت و فرود آمد.

این هواپیما از نوع همان هواپیماى اوکراین است که در اطراف فرودگاه امام هدف موشک قرار گرفته بود. 


 

ارسال نظر