|

حجم ویدیو: 5.35M | مدت زمان ویدیو: 00:00:59

این هواپیما دیگر به خط پروازى برنخواهد گشت و براى همیشه زمینگیر شد.

ارسال نظر