|

«ترس مسافران»

حجم ویدیو: 4.35M | مدت زمان ویدیو: 00:00:29

ترس مسافران پرواز تبریز-کیش بدلیل تکان‌هاى هواپیما.

 توربولنس در هواپیما طبیعى است اما ترس مسافران ایرانى را طبیعى مى دانید؟ آنهم پس از یک سانحه هوایى در روز چهارشنبه. 

 

ارسال نظر