|

حجم ویدیو: 3.00M | مدت زمان ویدیو: 00:00:36

طوفان "هاگیبیس" در راه توکیو؛ تا کنون یک نفر کشته شده است و بسیارى از پروازها در ژاپن لغو مى شود. 

 

ارسال نظر