|

حجم ویدیو: 3.82M | مدت زمان ویدیو: 00:00:52

فرود بسیار ماهرانه در شرایطی که باد جانبی با سرعت 40 نات در حال وزیدن است، در این شرایط استفاده مناسب از سکان عمودی بسیار  اهمیت دارد.

بیشتر خلبانان در چنین وضعیتی با افزایش قدرت موتورها از فرود خودداری کرده و با گردش در اطراف فرودگاه مجددا برای فرود آماده می‌شوند.

 

 

ارسال نظر