|

حجم ویدیو: 2.21M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24

حرکات چرخشى همراه با برعکس نمودن هواپیما و تحمل شتاب جى را توجه کنید. 

Inverted spin with Extra 330LX by capt khashayar jalali

 

ارسال نظر