|

تفاوت عملیات یخ زدایی در ایران و آلمان

ابداع شیوه‌های جدید De-ice در فرودگاه همدان

و در آلمان

ارسال نظر