|

حجم ویدیو: 4.49M | مدت زمان ویدیو: 00:00:56

نخستین ایرباس٣٨٠ هواپیمایى ANA ژاپن، از رنگ آمیزى ایرباس خارج و تحویل شد. 

ارسال نظر