|

چگونه قوانین جدید پهپاد ها ایمنی صنعت هوانوردی را بهبود می بخشد؟

 

با معرفی قوانین جدید،تمامی پهپاد ها از پرواز کردن از ارتفاع ٤پا یا ١ کیلومتر منع می شوند.

 با توجه به مقیاس های تعیین شده انتظار می رود که برخورد پهپاد ها با پنجره ها و موتور های هواپیما ها کاهش یابد.

قوانین مربوط به مالکان پهپاد های با وزن ٢٥٠گرم یا بیشتر توسط CAA(Civil Aviation Authority) انگلستان یا مقام قانون گذار هوانوردی تجاری انگلستان تعیین شده است که تست های ایمنی خلبان های پهپاد ها را مورد بررسی قرار می دهد.

با تحقیقات انجام شده توسطCAA انگلستان،به این نتیجه دست یافته اند که ٧٧درصد  از تبعه ی انگلیسی نسبت به قانون گذاری های انجام شده ی مرتبط با پهپاد ها مشتاق هستند.

٩٦درصد از کاربران پهپاد ها این مسئله را در نظر دارند که باید از رویه های تعیین شده توسط CAA انگلستان تبعیت کنند.بیش از ٢٠٠٠پهپاد در انگلستان مورد استفاده قرار می گیرد که ٣٥٠ مورد آن در امر آموزش و تحقیقات پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرند.

محدودیت های اعمال شده در ارتباط با پهپاد ها در انگلستان در حال توسعه است.

جونادان نیچولسون مدیر CAA انگلستان اعلام کرد که اینکه کاربران پهپاد ها مسئولیت خود را به خوبی می دانند و آن را به درستی ایفا می کنند نشانه ی خوبی است،پهپاد ها ابزار های مفیدی هستند که در صنعت ،کشاورزی،...مورد استفاده قرار می گیرند و محققان می توانند با استفاده از اپلیکیشن های تلفن های همراه خود از آن ها برای جمع آوری اطلاعات استفاده نمایند.

منبع:ایندیپندنت

 

ارسال نظر