|

اعلام قیمت پایه اجاره اراضی منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ،جهت ورود سرمایه گذاران به منطقه

عضو هیات مدیره، معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری و رئیس کمیته ارزیابی زمین منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی از آخرین قیمت گذاری اراضی این منطقه آزاد خبر داد.

سجاد کمالی پور درباره قیمت گذاری ها گفت: قیمت پایه اجاره سالانه اراضی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ٤٠٠،٠٠ ریالتصویب شده است. همچنین قیمت واگذاری اراضی در محدوده منطقه آزاد شهر فرودگاهی در جلسه کمیته ارزیابی زمین در منطقه آزاد تجاری برای مدت شش ماه کارشناسی شده و به تایید هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) رسیده است.

وی با اشاره به پهنه بندی زمین های منطقه آزاد ادامه داد: ٢٤ هکتار از پهنه لجستیک، ٦ هکتار از پهنه اداری و تجاری و ١٠ هکتار از پهنه فناوری های برتر با قیمت پایه اجاره سالانه ۴۰۰ هزار ریال واگذار خواهد شد. قیمت نهایی قرارداد اجاره سالانه با توجه به آیین نامه مربوطه با تکیه بر مدل مالی، کاربری، موقعیت مکانی و ... توسط کمیته ارزیابی زمین شهر فرودگاهی معین خواهد شد.

به گفته کمالی پور یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این جلسه بررسی لیست مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در منطقه آزاد شامل مواردی همچون ارائه مدل مالی، طرح توجیهی فنی اقتصادی، برنامه احداث زیرساخت، کاربری، استعلام اراضی معارض، انطباق با طرح جامع، موقعیت مکانی زمین، میزان مصارف انرژی و آلودگی زیست محیطی و روش دفع فاضلاب و ... توسط دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه و تصویب اعضا کمیته برسد.

او همچنین تاکید کرد: بر اساس هشتمین جلسه  کمیته ارزیابی زمین در منطقه آزاد تجاری، برای هر یک از تقاضاهای واصله و به صورت جداگانه مدارک لازم توسط دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شود تا در جلسه ای مشخص موارد مورد بررسی کامل قرار گیرد. از سویی دیگر در بررسی درخواست های سرمایه گذاری و فرایند قیمت گذاری مواردی همچون شاخص های زیست محیطی میزان اشتغال، میزان مصرف آب، برق، گاز زیرساخت های عمرانی و دیگر موارد موردتوجه قرار گیرد.

 

ارسال نظر