|

مدیرکل تجهیزات و سامانه‌های فرودگاهی خبر داد:

خط کشی فرودگاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود

مدیرکل تجهیزات و سامانه‌های فرودگاهی گفت: برای افزایش سطح ایمنی پروازها مطابق با الزامات بین المللی، عملیات خط کشی سطوح پروازی فرودگاه ها به طور مستمر در حال انجام است.

عباس وفائی با اشاره به اینکه اداره کل تجهیزات و سامانه‌های فرودگاهی یکی از اداره کل‌های قدیمی مجموعه شرکت فرودگاه‌ها به شمار می آید؛ گفت: این اداره کل با توجه به نوع فعالیت، تخصص، شرایط و نوع توسعه ها و دستورالعمل های صادره از سازمان های نظارتی نظیر ایکائو(سازمان هواپیمایی کشوری) و بر اساس انکس‌ها، داکیومنت‌های خاص آن‌ها فعالیت می کند.

او افزود: در مقوله ناوبری علاوه بر وجود دستگاه‌هایی همچون  ILSو DME که مرتبط با حوزه ارتباطات و ناوبری است، ناوبری بصری نیز وجود دارد که به دو بخش لایتینگ و مارکینگ تقسیم می شود.

وفائی ادامه داد: بخش دیگری تحت عنوان ساینینگ نیز وجود دارد که ترکیبی از دو بخش فوق است.

مدیر کل تجهیزات و سامانه‌های فرودگاهی با اشاره به خط کشی و کارکرد آن در فرودگاه‌ها گفت: خط کشی در ایرساید(Air Side) فرودگاه و باند، تاکسی وی ها، محل توقف هواپیما، خزش راه (سطوح پروازی) انجام می شود.

به گفته وی خط کشی در زمان نشست و برخاست و هدایت به سمت محل پارکینگ یا خروج از پارک برای ادامه مسیر ابتدای باند کاربرد داشته و خلبان را هدایت می کند.

وی عنوان کرد: برای انجام خط کشی، تیم‌های مشترکی از حوزه‌های فرودگاهی و هوانوردی تشکیل و طبق تقسیم بندی وظایف هر حوزه تصمیم گیری در خصوص مسائل ارجاعی صورت می گیرد.

به گفته وفائی؛ پس از تصمیم گیری در کمیته فوق، خروجی توسط همکاران اداره کل توسعه و عمران، پیاده سازی و خط کشی توسط خودروهای ویژه و مختص خط کشی فرودگاهی توسط همکاران این اداره کل انجام می پذیرد.

او تاکید کرد: شکل و عرض هر کدام از مارک‌ها، استاندارد خاص خود را دارد و با توجه به وجود سطوح متفاوت در فرودگاه‌ها عملیات خط کشی  انجام می گیرد.

مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی گفت: در فرودگاه‌های پرترددی مانند مهرآباد و مشهد عملیات خط کشی سطوح پروازی این فرودگاه‌ها توسط خودروی ویژه که قبلاً در اختیار این اداره کل بوده بازسازی شده و در اختیار این دو فرودگاه(مهرآباد و مشهد) قرار گرفته است و توسط کارکنان آموزش دیده در آن فرودگاه عملیات خط کشی انجام می شود.

او توضیح داد: با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری فعالیت های اجرائی  به بخش های خصوصی، انتخاب پیمانکار مناسب، از طریق مناقصه در هر دوره انجام و نظارت توسط کارشناسان این اداره کل طی فرایندی مشخص صورت می گیرد.

او تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹، حدود ۷۶ هزار مترمربع عملیات خط کشی در تعدادی از فرودگاه‌های بندرعباس، ابوموسی، بندرلنگه، ارومیه، رامسر، لامرد ... صورت گرفته که نزدیک به ۶۰ تن رنگ برای انجام این عملیات مصرف شده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر