|

وزیرراه و شهرسازی:

 توقف بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با کرونا

وزیر راه و شهرسازی:جعبه سیاه در سانحه دچار آسیب و یک بخش اصلی آن شکسته شده است. اگر کارخانه بویینگ در آن مشارکت نکند ممکن بود دیتا از بین رود. به همین دلیل ریسک خواندن این دیتا بازیابی فیزیک جعبه سیاه بود.

با بویینگ و فرانسه و اوکراینی مکاتبه کردیم، هم فرانسه و هم اوکراینی ها اعلام آمادگی کردند. اوکراینی‌ها اخیراً‌ اعلام کردند که آمادگی بازخوانی جعبه سیاه را دارند و در حال حاضر در حال مذاکره هستند به محض اینکه شرایط آماده شود ما هم مشکلی نداریم.

کرونا کار را متوقف کرده است. بعد از این وضعیت این را دنبال می کنیم./تسنیم 

 

ارسال نظر