|

گزارش مفصل محمد اسلامی به اطلاع روحانی رسید

تشریح آخرین جزییات وضعیت تبادلات تجاری با همسایگان، پرواز های بین المللی و کاهش تردد های جاده ای و…
گفتگوی تلفنی رییس جمهور با وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی از تماس تلفنی رییس جمهور در روز جمعه گذشته خبر داد و گفت: در این تماس تلفنی آخرین وضعیت تبادلات تجاری با همسایگان، پروازهای بین المللی و تردد در جاده ها به اطلاع رییس جمهور رسانده شد.

محمد اسلامی جزییات این گفتگوی تلفنی را تشریح کرد: روز جمعه رییس جمهور جویای آخرین وضعیت مرزها و تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، پروازهای بین المللی، وضعیت لجستیک و تردد در جاده ها بودند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این گزارش به ریاست جمهوری اعلام شد که تمامی پروتکل های وزارت بهداشت در همه حوزه های حمل و نقل و تمامی ایستگاه های راه آهن،  فرودگاه ها، بنادر و همه پایانه های  بار و مسافر  انجام می گیرد. در حال حاضر در همه مرزهای کشور تبادلات تجاری براساس پروتکل های وزارت بهداشت در حال انجام است.

وی درخصوص پروازهای بین المللی گفت: در گزارشی که خدمت آقای رییس جمهور داشتیم اعلام شد که پروازهای بین المللی توسط هواپیماهای داخلی و خارجی براساس توافقات صورت گرفته فعلا با چند کشور از جمله چند کشور اروپایی مطابق پروتکل های تجاری انجام می گیرد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر