|

مدیر عامل ایران خودرو خبر داد:

تحویل دو خودروی آتش نشانی دیگر تا پایان سال
۲۵ و ۳۵ درصد دو خودروی آتش نشانی تولید داخل است

مدیر عامل گروه صنعتى ایران خودرو ضمن رونمایى و تحویل خودروى آتش نشانى، گفت: در حوزه تولید خودروى سوارى بیش از ١٠٠ درصد و در تولید خودروهاى ایران خودرو دیزل به بیش از ٣٠درصد رشد تولید رسیده‌ایم.

فرشاد مقیمى امروز در مراسم تحویل خودروهاى آتش نشانى شرکت ایران خودرو دیزل، محورى ترین مسئله این شرکت را حفظ تولید عنوان کرد و با اشاره به تحویل دو دستگاه خودروی آتش نشانی مخصوص فرودگاه به شرکت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواپیمایی گفت: دستگاه اول خودروى آتش نشانى با ٢٥ درصد ساخت داخل و دستگاه دوم با ٣٥ درصد ساخت داخل تولید شده که این اعداد افزایش خواهد یافت.

او با بیان این که دو خودروى دیگر آتش نشانی را تا پایان سال تحویل خواهیم داد گفت: همچنین قرارداد تولید ١٢خودروى آتش نشانى هواپیمایى داریم که تا تیر ماه نیز به این تعهدات عمل مى‌کنیم.

او افزود: امروز به دنبال آن هستیم که بتوانیم پرچم تولید را همچنان برافراشته نگه داریم، در این راستا در حوزه تولید خودروى سوارى بیش از ١٠٠ درصد و در تولید خودروهاى ایران خودرو دیزل به بیش از ٣٠درصد رشد تولید رسیده‌ایم.

مقیمى با اشاره به این که تا پایان امسال با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابى دارایى‌ها از شمول ماده ١٤١ قانون تجارت خارج می شویم، عنوان کرد: همچنین موتور ٣٥٥ ظرف ماه‌هاى آینده به موتور یورو ٥ ارتقا خواهد یافت و ارتقاء موتور ٤٥٧ را نیز در دستور کار داریم. 

وی با بیان این که سال ٩٩ رکوردهاى ویژه اى در تولید خودروهاى ایران خودرو دیزل خواهیم داشت، تصریح کرد:در این راه، درخواست ما اعتماد دولت به داخلى سازى است؛ شبکه تامین شرکت ایران خودرو دیزل کامل است و مى تواند بسیارى از خدمات را به کشور ارائه دهد ضمن اینکه باعث صرفه جویى از خروج ارز و ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر