|

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری:

آسمان ایران امن است

معاون هوانوردی و امور بین الملل هواپیمایی کشوری اعلام کرد آسمان ایران جزو امن ترین مناطق پروازی است و هیچ تغییری در پروازهای آسمان ایران رخ نداده و پرواز ها کما فی السابق در حال انجام است.

مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، با تاکید بر این که آسمان ایران امن است، تصریح کرد: هیچ تغییری در پروازهای آسمان ایران رخ نداده است و پروازها کما فی السابق در حال انجام است.

دهقان ادامه داد: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین امنیت را برای پروازهای عبوری دارد و مانند گذشته پرواز کشورهای دیگر را از فراز آسمان خودمی پذیرد. تاکنون هیچ کشوری برای پرواز از آسمان ایران محدودیت ایجاد نکرده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر