|

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی:

غلبه تخصص مهندسان شرکت فرودگاه بر تحریم ها

با وجود افزایش تحریم های ظالمانه آمریکا بر صنعت هوایی کشورمان، کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی در حوزه تجهیزات ارتباطی توانسته اند تمام برنامه های پیش بینی شده را در زمان مقرر با تکیه بر دانش و توان بومی تحقق بخشند.

محمد حبیب الهی، خوشبختانه مهندسان تجهیزات ارتباطی نشان داده اند که تحریم های ظالمانه نمی تواند مانع اجرای برنامه های پیش بینی شده در حوزه های مختلف شود و کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی همگام با همکارانشان در واحدهای گوناگون شرکت، با توکل به پروردگار متعال و تکیه بر دانش و تخصص بومی، تلاش شبانه روزی را به جان می خرند تا خللی در کار تجهیزات ناوبری و برقراری پروازهای ایمن ایجاد نشود.

حبیب الهی به راه اندازی کنترل و مانیتورینگ رادیوهای R&S-4200 در تعدادی از سایت های RCAG اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به عدم تحقق خرید نرم افزار مربوط از شرکت آلمانی به دلیل قیمت بسیار بالا و نیز تحریم های جدید استکبار جهانی، کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی نرم افزار لازم را طراحی کردند و به این ترتیب فاز مطالعاتی این پروژه با تکیه بر توانمندی نیروی متخصص داخلی برداشته شده است.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی به نظارت بر اجرای پروژه خرید پنج دستگاه برج موبایل نیز اشاره و عنوان کرد: ساخت برج های موبایل توسط پیمانکار و سازنده مربوط در حال انجام است و کارشناسان فنی نیز برای نظارت بر فرایند تولید و نصب تجهیزات ارتباطی هوانوردی آن معرفی شده اند.

وی با اشاره به خرید شش سیستم سوئیچینگ ارتباط کلامی و 20 کنسول برج با استفاده از توانمندی شرکت های داخلی برای فرودگاه های کشور گفت: با توجه به ضرورت برگزاری مناقصه های مجزا برای هر دو خرید مذکور، اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی پس از اخذ مجوزهای لازم از هیات محترم مدیره شرکت مشخصات فنی، درخواست خرید و سایر وظایف خود را انجام داده و اکنون مراحل انجام فراخوان از سوی مبادی مربوط در حال انجام است.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی از انجام مراحل فراخوان خرید هفت دستگاه لینک رادیویی برای برقراری ارتباطات ایستگاه های هوانودری نیز خبر داد و افزود: با توجه به ضرورت برگزاری مناقصه این خرید، اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی مشخصات فنی درخواست خرید و سایر وظایف خود را انجام داده که فراخوان و مناقصه انجام، برنده مناقصه مشخص شده و مراحل اجرایی در دست پیگیری است.

وی همچنین گفت: پروژه اجرای برنامه نصب ATIS های جدید در هشت فرودگاه انجام شده که در تکمیل آن گام های اولیه اجرای پروژه مشابه در 13 فرودگاه دیگر برداشته شده است.

حبیب الهی از بازسازی و نصب رادیوهای سری R&S4200 نیز خبر داد و گفت: در راستای برنامه ریزی برای تعویض رادیوها و جابه جایی تجهیزات سایت های RCAG تقی قنبر، گنو و ایستگاه RCAG پشتیبان مرکز کنترل فضای کشور، فعالیت های ساخت و ساز و زیرساختی مربوط پس از پیگیری اخذ مجوزهای مربوط و تخصیص اعتبارهای لازم در سایت تقی قنبر بیرجند انجام شده و منتظر اجرای ارتینگ است و در سایت گنوی بندرعباس در حال انجام است. مراحل اجرای ایستگاه RCAG پشتیبان مرکز کنترل فضای کشور نیز در حال پیگیری است و تعویض رادیوهای قدیمی R&S در سایت های موردنظر RCAG با رادیوهای مدرن به طور کامل انجام شده است.

وی به تکمیل پروژه پشتیبانی سایت های RCAG و راداری با سامانه های VSAT نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت برگزاری مناقصه خرید مذکور، مشخصات فنی درخواست خرید و سایر وظایف در این خصوص توسط اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی انجام شده ولی با توجه به ابطال فراخوان قبل در سال 97، پیگیری و اجرای مجدد این فراخوان در سال جاری در دست پیگیری است.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی در پایان گفت: درخواست خرید تجهیزات موردنیاز نصب و راه اندازی workshop برای تست و تعمیر تجهیزات سایت های RCAG و آموزش عملی کارکنان ارایه شده و به زودی اقدمات عملی آغاز می شود.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر